penyata kewangan perniagaan idea dan petua

penyata kewangan perniagaan

Penyata kewangan pro forma ialah satu proses memaparkan unjuran kewangan secara rasmi untuk tempoh masa tertentu dan dalam susun atur yang konsisten. Perkataan pro forma berasal daripada istilah Latin yang bermaksud “sebagai sesuatu bentuk”. Kebanyakan perniagaan menggunakan penyata kewangan pro forma dalam proses eksekutif untuk perancangan dan kawalan serta untuk laporan kepada pemilik, pelabur dan pemiutang. Penyata kewangan pro forma digunakan sebagai batu asas semasa membandingkan dan menganalisis maklumat untuk memberi gambaran kepada pengurusan, penganalisis pelaburan dan pegawai kredit tentang sifat organisasi fiskal perniagaan dalam keadaan yang berbeza. Institut Akauntan Awam Bertauliah Amerika (AICPA) dan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (SEC) kedua-duanya meminta penyata kewangan perniagaan format standard digunakan semasa membentangkan atau membentuk jenis penyata ini.

Bagi mereka yang berminat untuk memulakan perniagaan, penyediaan penyata pro forma, untuk pendapatan dan aliran tunai, adalah penting sebelum melaburkan sebarang wang, masa dan tenaga ke dalam usaha niaga itu. Sebagai bahagian penting dalam proses perancangan, penyata kewangan ini membantu mengurangkan kepada tahap minimum, sebarang risiko yang berkaitan dengan permulaan dan operasi perniagaan. Ia mungkin menjadi asas meyakinkan pemberi pinjaman dan pelabur untuk menyediakan modal untuk usaha perniagaan baharu.

Penyata kewangan pro forma mestilah boleh dipercayai dan tepat dan harus membantu mereka yang mengkajinya untuk melukis gambaran yang benar dan tepat tentang firma permulaan. Ia harus berdasarkan maklumat yang bermatlamat dan boleh dipercayai yang akan membantu dalam mewujudkan unjuran yang benar dan padat mengenai jangkaan keuntungan perniagaan serta keperluan kewangannya pada tahun pertama operasi dan selepasnya. Sebaik sahaja perniagaan telah terbang dan penyata awal telah disediakan, ini harus dikemas kini secara berkala, baik secara bulanan mahupun tahunan.

Kebanyakan syarikat menggunakan penyata pro forma untuk perancangan dan kawalan perniagaan. Penyata kewangan pro forma ini boleh diperolehi dalam susun atur homogen dan kolumnar dan digunakan oleh pengurusan untuk menilai dan membezakan antara strategi perniagaan alternatif yang lain. Dengan mempersembahkan maklumat mengenai penyata kewangan dan operasi bersebelahan dengan bijak, pihak pengurusan dapat menganalisis hasil unjuran pelbagai strategi yang bertanding dan mencapai jalan terbaik serta pelan tindakan yang paling sesuai.

Semasa membentuk penyata kewangan pro forma, syarikat harus menyedari bahawa penyata ini harus unik dan setiap rancangan atau projek yang dicadangkan mempunyai ciri tersendiri yang harus dirakam dengan tepat di dalamnya. Penggunaan utama kenyataan ini adalah untuk pengurusan:

1. Kenali andaian yang menyebabkan ciri kewangan dan operasi menghasilkan senario syarikat yang berbeza

2. Bina berdasarkan unjuran jualan dan belanjawan (pendapatan dan perbelanjaan) yang berbeza

3. Menghimpunkan keputusan dalam bentuk unjuran untung rugi

4. Mengubah data tersebut kepada unjuran aliran tunai

5. Nilaikan kunci kira-kira yang terhasil

6. Laksanakan analisis nisbah dan bandingkan unjuran antara satu sama lain serta berbanding syarikat setanding

7. Periksa keputusan yang dicadangkan mengenai pemasaran, pengeluaran, penyelidikan dan pembangunan dan membuat penilaian tentang kesannya terhadap keuntungan serta kecairan syarikat

Melalui simulasi pelan yang bersaing, keuntungan berguna diperolehi berkenaan dengan penilaian kesan kewangan bagi setiap pelan alternatif. Dengan set andaian berbeza yang menyediakan senario berbeza berkenaan jualan, kos pengeluaran, keberkesanan dan kepraktisan, unjuran penyata kewangan bagi setiap senario sedemikian mengandungi maklumat yang mencukupi untuk menunjukkan prospek masa depan, termasuk ramalan jualan dan pendapatan, aliran tunai, kunci kira-kira, unjuran permodalan, dan penyata pendapatan.

Pengurusan syarikat juga menggunakan penyata kewangan ini untuk memilih daripada alternatif belanjawan yang berbeza. Perancang akan menyediakan hasil jualan, perbelanjaan pengeluaran, kunci kira-kira dan penyata aliran tunai untuk pelan bertanding yang berbeza dan akan menerangkan andaian penting bagi setiap pelan. Setelah menganalisis data ini, pihak pengurusan kemudian akan memilih belanjawan tahunan. Setelah memilih pelan tindakan, semua yang perlu dilakukan ialah meneroka dan mencari penyelewengan dalam pelan dan membetulkannya.

Angelus Corporate Services Sdn Bhd
8-2, Jalan Dagang SB 4/2, Taman Sungai Besi Indah, 43300 Seri Kembangan, Selangor
014-809 7047